top of page
  • Writer's pictureimadelmilook

Song Lyrics of مذنبه


مذنبه انتي وجباره

قاسيه انتي ومكاره

ضالمه انتي وتبكين

نادمه انتي وتشكين

دعيني الملم اشلائي وادواي جرح السكين

مذنبه انتي انيتي

انتي وجباره


سامحو من تلك الشجره

اسمينا وانسئ مايذكر

ساغير ليلي واحلامي

والون وجهي

بالاسمر

دعيني ابحث عن ذاتي

يامصدر همي وماساتي

ساغير ليلي واحلامي

واحلامي

وسريري وحتئ مراتي

ساعود الئ زمني الاول

واكون طليقا يتجول

ساغازل جارتي مياسه

واليها قلبي يتحول

لاانكر انكي جذابه

وسلبتي القلب ولبابه

لااخفي عليكي سيدتي

الفت بعينيكي كتابا

مذنبه انتي انتي

انتي وجباره 

Listen to my songs on Youtube 🎶 .4 views

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page