top of page
  • Writer's pictureimadelmilook

Song Lyrics of شما تلبس


شما تلبس يلوكلك شما تحجي مسموحلك

حلالي وكلشي بيديك لاتخجل الله عليك

الله عليك


ماعابك طول ولاكصر بيك الكل ينبهر

حبيبي مابي عيوب ملاك وماله ذنوب

شما تلبس

شما تلبس يلوكلك شما تحجي مسموحلك

حلالي وكلشي بيديك لاتخجل الله عليك

الله عليك


عسل من يحجي الكلام وعيونه كلها غرام

جماله فاق الخيال

البعد عنه محال

شما تلبس

شما تلبس يلوكلك شما تحجي مسموحلك

حلالي وكلشي بيديك لاتخجل الله عليك

الله عليك


 

Listen to my songs on Youtube 🎶.
4 views

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page