top of page
  • Writer's pictureimadelmilook

Song Lyrics of حبك بالوريد


شكيد شفت غيرك

شكيد ردت انساك

تعبت قلبي بيدي

مااكدر بلياك

شكيد احاول انسئ اني

وابدي ابدي من جديد

وارجع اندم والله اندم

حبك انت بالوريد


يل تعبت قلبي

يل ماوفيت وياي

وبرغم كلشي احبك

انت عندي هواي

قنعت قلبي يعوفك

بس بقئ يحن عليك

روحي تطلع من اذكرك

واكوله روحي بيديك 

Listen to my songs on Youtube 🎶.1 view

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page