top of page
  • Writer's pictureimadelmilook

Lyrics of لييلم ليي


يامعذبني ومسهرني بلياليه ليلم لي

محرومه عيوني من النوم بلياليه ليلم لي

وجفوني ذبلت من السهر ليلم لي

ارحم حبيبك ياعمري

يكفي اذيه

ليلم لي


من بعدك اعد نجوم بلياليه

عوضلي قلبي المحروم بلياليه

ذبحتني والله الهموم بلياليه

ارحم حبيبك ياعمري

يكفي اذيه

ليلم لي


تعال وشوف حالي بلياليه

حتئ عذولي حن لحالي بلياليه

صدكني انت الكمر بلياليه

ارحم حبيبك ياعمري يكفي اذيه

ليلم لي

ليلم لي


 

Listen to my songs on Youtube 🎻.7 views

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page