top of page
  • Writer's pictureimadelmilook

Lyrics of بحلم بلقاك


ياسيبني في حيره ونار

ليل ونهار بحلم بلقاك

عذبني الشوق وتعبت

مش حرتاح غير وانا وياك

بهواك انا وبدوب انا

وعشانك ياعمري ياعمري انا

اهواك انا وبدوب انا

واليوم بعدي عليه سنه


صدقني وحشني بجد

وروحي معاك والقلب حزين

مشغول عليك في البعد

مش حرناح

وانا ذايب حنين

بهواك انا وبدوب انا

وعشانك ياعمري ياعمري انا

اهواك انا وبدوب انا

واليوم بعدي عليه سنه


 

Listen to my songs on Youtube 🎷.5 views

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page