top of page
  • Writer's pictureimadelmilook

Lyrics of اعلكهه


اعلكهه يله اعلكهه

العب ورجلك دكها

والحفله وشعلها بنار

خلي يشوفك يحتار

العب لعب واحركها

اركص وخصرك هزه

خليت بيهم فزه

سويتلك معزه

دكلب الدنيا احركهه

اعلكهه يله اعلكهه

فدوه ابتسم شنو هالجسم

والورد علئ الخد ينرسم


العبها يله العبها

بركصك الحفله اكلبها

وشطالع انت هل اليوم

لعيون ماتريد النوم

طك الاصابع طكها

مسرح بركصك ديره

العيون كلها بحيره

اي مليانه بنار الغيره

بخفه دم شاعلها

شنهو اللعب تلعب لعب

والمايحبك ينسحب

والضحكه هاي تلوكلك

شدها وكوم الجو الك

العيون كلها تبادلك


الليله هاي الليله

حتئ الكمر شد حيله

سهران من عندك غار

من الشافك الليله احتار

الضحكه متفاركها

وياك تحلئ السهره

الشافك يذبله حسره

ويكول ويلي خصره

غيره وقهر ضوكها

شفافك جمر تامر امر

وانطيك من عمري عمر

خليني الليله اغازلك

شدها وكوم الجو الك

العيون كلها تبادلك

اعلكها يله اعلكها 

Listen to my songs on Youtube 🎶.1 view

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page